TÜRKİYE’ DE İDARİ TEFTİŞ SİSTEMİ

turkiye-de-idari-teftis-sistemi20141016183514[1]

TÜRKİYE’ DE İDARİ TEFTİŞ SİSTEMİ

 

“Türkiye’ de İdari Teftiş Sistemi”  başlıklı kitabım, Bizim Akademi Yayınları tarafından yayımlandı.

Uzun bir araştırmanın ürünü olan ve toplam 267 sayfadan oluşan kitapta; yönetimin denetimi ve türleri, teftiş ve denetim  ile ilgili temel kavramlar, teftişin ve denetimin tarihi;  teftişin  konusu, kapsamı,  ilkeleri, gerekliliği ve boyutları,  teftişin aşamaları, yöntemleri, araçları ve türleri; teftiş kurullarının yapısı, görevleri ve işleyişi, müfettişin nasıl olması gerektiği, dünyadaki teftiş denetimi uygulamalarının nasıl olduğu, teftiş sisteminin yapısal sorunları ve çözüm önerileri incelenmektedir.

Demokratik hukuk devletinde yönetimin  her türlü eylem, işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak için çeşitli denetim yolları bulunması gerekmektedir. Yönetimin  hukuk kurallarına bağlı olması, takdir yetkisini kamu yararı amacıyla kullanması,  kuralların dışına çıktığında  kendini yaptırım karşısında bulması  hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucudur. Bunun için modern hukuk devletlerinde, yönetimin hukuk kurallarına uymasını sağlamak ve uymaması halinde gereken yaptırımları uygulamak üzere çeşitli denetim yolları oluşturulmuştur. Bu denetim yolları kamuoyu denetimi, siyasi denetim, yargı denetimi ve idari denetimdir. Kitapta, bu denetim yollarının hepsine kısaca değinildikten sonra  idari denetim kapsamında yer alan teftiş denetimi tüm boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Kamu yönetimi alanına, teftiş ve denetim alanına ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kitap.   Özellikle müfettişlerin, denetim elemanlarının, öğrencilerin, araştırmacıların kaynak olarak edinmeleri gereken bir kitap.

Çalışmada,  Türk teftiş ve denetim sisteminin yapısının, işleyişinin, denetim anlayışının doğru bir şekilde tanıtılması,  sorunlarının doğru  tespit edilmesi ve tedavisinin doğru yapılmasına katkıda bulunulması  hedeflenmiştir.

 

Konu Başlıkları:

Yönetimin Denetimi ve Türleri
Teftiş ve Denetim Kavramları ve İlgili Bazı Temel Kavramlar
Teftişin Tarihi
Teftişin  Konusu, Kapsamı,  İlkeleri, Gerekliliği ve Boyutları
Teftişin Aşamaları, Yöntemleri, Araçları ve Türleri
Teftiş Kurullarının Yapısı, Görevleri ve İşleyişi
Müfettiş Nasıl Olmalıdır?
Dünyadan  Uygulama Örnekleri
Teftiş Sisteminin Yapısal Sorunları
Teftiş Sisteminin Sorunlarına Çözüm Önerileri

 

Kendi alanında  önemli bir boşluğu doldurması beklenen kitaba,  Bizim Akademi Yayınlarından ve internet üzerinden satış yapan bir çok yayın evinden (www.kitapambari.comwww.rakitap.com,   www.kitapperver.com, www.kitapvekitap.comwww.kibo.com.tr, www.kitapkitaba.com, www.besirkitabevi.com.tr, http://osenkitap.com vs.)  ulaşmak mümkündür.

Check Also

“Halk Edebiyatı Dergisi Yayınları” 6. Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı’nda !..

Share on Tumblr

Bir cevap yazın