Breaking News

iSMEK “Yazarlık Atölyesi”kursları başlıyor!

yazarlik_atolye

Bu Branşın Eğitim Süresi 120 saat‘tir.

Bu programla, gramer açısından düzgün, edebi açıdan nitelikli metinler kaleme alabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları: Gramer ve imla kuralları, metin yazma teknikleri, edebi metinler.

İstihdam Alanları: Bu kursu bitirenler,  kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda metin yazarına ihtiyaç duyan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendileri de üretim yapabilirler.

http://ismek.ibb.gov.tr/branslar.aspx?BransCode=566(linginden tıklayarak

Check Also

KÜLLERÎYLE ALIŞ VERİŞ

KÜLLERÎYLE ALIŞ VERİŞ Yanık kokulu bir günün sonunda Kahkaha ile şarap içiliyordu Tokuşturulan insan külleri …

Bir cevap yazın