Breaking News

Tag Archives: ama bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri modernizmi kullanarak şimdiki zamana tercüme etmektir.

Halk Edebiyatı Dergisi

Bizi biz yapanlar arasında, Allah’ın lütfettiği ve Atalarımızdan yadigâr olan ince ve naif mizacımız küçümsenmeyecek kadar yer tutmaktadır. İçi boşaltılmaya çalışılan toplumumuzun güzellikleri, gün geçtikçe bu değerleri kaybetmeye doğru yol alır hale geldi. Bunu korumak muhakkak ki derinlerden gelen zarafetimize düşmüştür. Farkındalık yaratarak gerek nüktedan, gerekse hiciv ile bunu milletimize bildirmek aslında farkında olup becerebilenlerin kalemine mecbur bırakılmıştır. Malum, o …

Read More »