Breaking News

Künye

Halk Edebiyatı Dergisi

ISSN:2148-578X /Yayın Türü: Yerel ve Süreli İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Şenol Tombaş Yazı İşleri Müdürü:Filiz Çırpıcı Koordinatör ve Yayından Sorumlu Müdür: M.Emin Ballı Yayın Kurulu ve Danışmanlar:Ahmet Duran,Faruk Yılmazer,Süheyla Acar, Halil Gökkaya ,İbrahim Özgün,Hilal Yıldız Erkurt ,Faruk Gökbulut, Zeynep Özsarı Editörler: Özlem Kılıç, Ali Kamer Hukuk Danışmanı: Av. Ayşe Karayiğit Yazılar İçin:halkedebiyatdergisi52@gmail.com/senoltombas@hotmail.com Baskı Cilt: Akedemi Matbaa Davutpaşa Cad. Kale İş Merkezi. …

Read More »