Breaking News

Tag Archives: Mevlana /Yayına Hazırlayan: Abdüllatif Erdoğan *Malumunuzdur ki italik yazılanlar Hz. Mevlana Celaleddin Rûm’inin kıymetli sözleridir. Fot: Özlem Korkmaz

Direksiyon Sınavı

Direksiyon Sınavı Dinle! Bu kelimeyi alıp hangi cümlenin, hangi olayın, hangi durumun içine koyarsak koyalım ardına hiçbir şey eklenmesine lüzum görmeksizin kâfidir. Bundan sekiz asır önce Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ‘Dinle!’ dedirten her ne idiyse zannımca bugün bizler için dinlemek daha elzemdir. Dinlemek! Gafil olmanın önüne geçmek için bir çare, haberdar olmak için başvurulacak en geçerli yoldur. Dinle! Çünkü neyi …

Read More »